Toetsmatrijs schrijfvaardigheid

28 mei 2020

Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld. De toetsmatrijs Schrijfvaardigheid is een voorbeeld van hoe een toetsmatrijs eruit zou kunnen zien. In dit geval zijn de subvaardigheden en kenmerken van de taakuitvoering Schrijfvaardigheid 2F uit het referentiekader als uitgangspunt genomen.

De vier taken zijn:

  • correspondentie;
  • formulieren, berichten, advertenties, aantekeningen;
  • verslagen, artikelen, werkstukken, samenvattingen;
  • vrij schrijven

Hieronder geven we bij elke taak enkele voorbeelden:

  • correspondentie: formele en informele brief, e-mail, kaart; tweet, whatsapp;
  • formulieren, advertenties, berichten en aantekeningen: standaardformulieren zoals het sollicitatieformulier van de Hema, Action of Albert Heijn of inschrijving voor de vervolgopleiding, notities, berichten, advertenties, instructies, aantekeningen tijdens een (online) uitleg of les, vlog;
  • verslagen, werkstukken, samenvattingen en artikelen: verslag, werkstuk, collage, (muur)krant, bijdrage voor een (school)krant of (jongeren)tijdschrift, ingezonden stuk, blog, hypertekst;
  • vrij schrijven: collage, krant, verhaal, vertelling, strip, gedicht, informatieve tekst.

Invulbare toetsmatrijs

Je kunt de invulbare toetsmatrijs downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseer je de toetsdoelen voor schrijfvaardigheid en leg je de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast.

Voorbeeldmatige uitwerking toetsdoelen

Hiernaast is ook een voorbeeldmatige uitwerking in concrete examenopdrachten van de toetsdoelen bij schrijfvaardigheid te downloaden.