Schrijfvaardigheid en het referentiekader

28 mei 2020

Voor het vmbo geldt dat de exameneenheid Schrijfvaardigheid vergeleken kan worden met de omschrijving van het referentiekader taal voor schrijven op 2F. De tekstkenmerken die het referentiekader taal geeft, komen overeen met de kenmerken in het examenprogramma.

Uitbreiding in referentiekader

  • Het referentiekader beschrijft de onderwerpen globaal voor niveau 2F: teksten over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.
  • Het referentiekader noemt andere tekstsoorten, zoals verhalen, gedichten, collage en (muur)krant.
  • Het referentiekader is uitvoeriger in de beschrijving van de kenmerken van de taakuitvoering. Zo is het referentiekader expliciet over samenhang; afstemming op doel en publiek; het woordgebruik en woordenschat; spelling, interpunctie, grammatica en leesbaarheid. De niveaubeschrijvingen bij de taakuitvoering zijn geschikt voor de beoordeling van het niveau van bepaalde leerlingprestaties.