Toetsmatrijs luister- en kijkvaardigheid

28 mei 2020

Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld. De toetsmatrijs luister- en kijkvaardigheid is een voorbeeld van hoe een toetsmatrijs eruit zou kunnen zien. In dit geval zijn de subvaardigheden en kenmerken van de taakuitvoering Mondelinge taalvaardigheid Luisteren 2F uit het referentiekader als uitgangspunt genomen. De drie subvaardigheden zijn:

  • kijken en luisteren naar instructies;
  • kijken en luisteren als lid van een live publiek;
  • luisteren naar radio en kijken naar televisie en kijken en luisteren naar gesproken tekst op internet.

Daarbij kan het gaan om nieuwsberichten, documentaires, reclameboodschappen, discussieprogramma's, humoristische en ontspannende programma's, maar ook om instructies, uitleg, handleidingen en stappenplannen, lessen, voordrachten, toespraken, verhalen en (web)lezingen. In de omgeving kunnen storende en/of afleidende geluiden af- of juist aanwezig zijn.

Invulbare toetsmatrijs

Je kan de invulbare toetsmatrijs downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseert je de toetsdoelen voor luister- en kijkvaardigheid en leg je de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast.

Voorbeeldmatige uitwerking toetsdoelen

Hiernaast is ook een voorbeeldmatige uitwerking in concrete examenopdrachten van de toetsdoelen bij luister- en kijkvaardigheid te downloaden.