Beoordelingen en becijfering luister- en kijkvaardigheid

28 mei 2020

Voor de beoordeling van de luister- en kijkvaardigheid van de leerlingen zijn de kenmerken van de taakuitvoering Mondelinge vaardigheid - luisteren 2F van het referentiekader taal bruikbaar.

Beoordeling

De kenmerken van de taakuitvoering zijn in de Kijkwijzers Beter zicht op het referentiekader Taal geordend en overzichtelijk gepresenteerd.

De kijkwijzer Luisteren is behulpzaam bij het samenstellen van een beoordelingsmodel. De kijkwijzer is namelijk geen kant-en-klaar beoordelingsmodel, omdat categorieën als inhoud en argumentatieve vaardigheden ontbreken, alsook een normeringsvoorstel waarin de weging van de verschillende onderdelen is opgenomen.

Becijfering

Een vuistregel voor de beoordeling van een leerlingprestatie kan zijn dat voor een voldoende prestatie op niveau 2F een leerling minstens driekwart van de taakkenmerken op dat niveau moet laten zien. Maak hierover in de vaksectie afspraken.

U kunt het referentiekader, de toetsmatrijs en de kijkwijzers downloaden in het rechtermenu.