Luister- en kijkvaardigheid en het referentiekader

28 mei 2020

Voor het vmbo geldt dat de exameneenheden luister- en kijkvaardigheid vergeleken kunnen worden met de omschrijving van het referentiekader taal voor luisteren op 2F. De tekstkenmerken die het referentiekader taal geeft, komen overeen met die in het examenprogramma.

Uitbreiding in referentiekader

  • In het referentiekader worden de onderwerpen globaal beschreven voor niveau 2F: alledaagse onderwerpen en onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling of die verder van de leerling afstaan.
  • Het referentiekader bevat de taak luisteren als lid van een live-publiek die ontbreekt in het examenprogramma. De taak omvat het begrijpen van een les, voordracht of toespraak en luisteren naar een voorgelezen of verteld verhaal, in een omgeving waarin storende en/of afleidende geluiden kunnen voorkomen.
  • Het referentiekader is uitvoeriger in de beschrijving van de kenmerken van de taakuitvoering. De kenmerken van de taakuitvoering kunnen worden gebruikt bij het beoordelen van de luister- en kijkvaardigheden van de leerlingen.