Afname en toetsevaluatie luister- en kijkvaardigheid

28 mei 2020

Hieronder volgen enkele vragen over de voorbereiding en afname:

  • Is het voor de leerling duidelijk wat de toets inhoudt en wat de beoordelingscriteria zijn waarop de leerling wordt beoordeeld en is de bijbehorende weging bekend?
  • Hebben leerlingen zich op de toets kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door het activeren van voorkennis, het vooraf doorlezen van de vragen, zodat duidelijk is of zij die begrijpen?
  • Krijgen dyslectische leerlingen extra tijd of andere hulpmiddelen/begeleiding?

Hieronder volgen enkele vragen over de toetsevaluatie:

  • Meet de toets de behandelde leerstof en de beoogde leerdoelen, vertaald in toetsdoelen en criteria? Dekt de toets bijvoorbeeld de omschreven taakkenmerken van het referentiekader op 2F?
  • Wie beoordeelt de toets? Een of meerdere docenten? Heeft de (mede)leerling daarbij ook een rol? Komen meerdere beoordelaars tot dezelfde beoordeling?
  • Zijn de toetsprestaties van alle leerlingen vergelijkbaar, bijvoorbeeld bij het luisteren naar live discussies, luisteren als lid van een live-publiek, achtergrondgeluiden enz.?