Informatica havo en informatietechnologie

13 december 2019

In de onderstaande tabel is weergegeven in hoeverre de examendomeinen van informatica havo – weliswaar op een lager niveau van denken en handelen – (op onderdelen) verwantschap tonen met welke exameneenheden van het examenprogramma informatietechnologie.

Examendomein informatica havo Verwant-schap met informatie-technologie vmbo Examen-eenheden
Domein A: Vaardigheden zeer beperkt IT/1 Oriëntatie op leren en werken
IT/2 Professionele vaardigheden
Domein B: Grondslagen nee
Domein C: Informatie ja IT/3 ICT-vaardigheden
Domein D: Programmeren ja IT/7 IT ontwerpen
Domein E: Architectuur ja IT/5 Hardware
Domein F: Interactie beperkt IT/6 Media ontwerpen
Domein G: Keuzethema algoritmiek, berekenbaarheid en logica nee
Domein H: Keuzethema Databases ja IT/7 IT ontwerpen
Domein I: Keuzethema Cognitive computing nee
Domein J: Keuzethema Programmeerparadigma's nee
Domein K: Keuzethema Computerarchitectuur beperkt IT/5 Hardware
Domein L: Keuzethema Netwerken beperkt IT/5 Hardware
Domein M: Keuzethema Physical Computing ja IT/7 IT ontwerpen
Domein N: Keuzethema Security ja IT/5 Hardware
Domein O: Keuzethema Usability beperkt IT/6 Media ontwerpen
Domein P: Keuzethema User Experience beperkt IT/6 Media ontwerpen
Domein Q: Keuzethema Maatschappelijke en individuele invloed van informatica ja IT/4 Maatschappij en innovatie