Schrijfvaardigheid en het ERK

13 december 2019

In de tabellen in de downloads is de eindterm MVT/K/7 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015). Voor vmbo-bb is het ERK-niveau A1. Voor vmbo-kb is het ERK-niveau deels A1 en deels A2 en voor vmbo-gl/tl is het ERK-niveau A2. Voor vmbo-kb betekent dit dat het schoolexamen zowel A2 als A1 opgaven bevat.

De eerste kolom geeft de betreffende vaardigheid aan. De tweede kolom vermeldt het ERK-niveau dat aan het einde van het vmbo voor die leerweg haalbaar wordt geacht. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het beheersingsniveau. De derde kolom geeft de subvaardigheden van schrijfvaardigheid weer en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015. Voor het ontwikkelen van schrijfopdrachten kan uit de derde kolom geput worden.