Algemene informatie

27 juli 2023

Scholen en vaksecties hebben veel ruimte om het schoolexamen (SE) naar eigen inzicht in te richten. In het examenprogramma staat beschreven welke onderdelen in het schoolexamen getoetst moeten worden. Over de vorm, inhoud, beoordeling en weging van toetsing bevat het examenprogramma echter geen richtlijnen. Dat biedt ruimte om het onderwijs en de toetsing naar eigen inzicht in te vullen.

Een goed schoolexamen ontwikkelen is niet eenvoudig. Vragen om te beantwoorden zijn:

  • Wat moet/mag/kan ik precies toetsen?
  • Wanneer, hoeveel en hoe vaak ga ik toetsen?
  • Hoe ziet een goede toets eruit? En hoe maak ik die?
  • Welke afspraken rondom het SE maak ik op school?

In deze handreiking vind je een antwoord op bovenstaande vragen in de vorm van praktische informatie, suggesties en voorbeelden. De handreiking heeft nadrukkelijk geen verplichtend karakter.

De opzet van de handreiking

  • Het examenprogramma: hier vind je alle eindtermen met bijbehorende niveaus voor alle leerwegen.
  • Het PTA: hier staat uitgewerkt waar je bij het maken van een PTA zoal aan kunt denken. Hier vind je ook suggesties voor spreiding en weging van toetsen.
  • Toetsen in het schoolexamen: hier staan alle afzonderlijke eindtermen van het schoolexamen. De eindtermen worden gekoppeld aan het ERK en waar mogelijk voorzien van voorbeelden, toetsmatrijzen en suggesties voor beoordeling. Ook vind je hier een aantal organisatorische en praktische zaken waar je rekening mee kunt houden bij de afname van het schoolexamen.
  • Afstemming met andere vakken: hier kun je lezen welke mogelijkheden voor vakoverstijgend werken er voor Duits zijn in het kader van het PTA.
  • Kwaliteit van het schoolexamen: hier vind je informatie en suggesties waarmee je de kwaliteit van het schoolexamen kunt waarborgen.
  • Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: hier wordt ingegaan op hoe 'keuzes maken voor opleiding en arbeid' getoetst kan worden.