MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

29 februari 2024

Oriëntatie op leren en werken wordt in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/1. Deze exameneenheid moet getoetst worden in het SE.

Exameneenheid MVT/K/1
Oriëntatie op leren en werken
Exameneenheid MVT/K/1
Oriëntatie op leren en werken
CE SE
(moet)
SE
(mag)
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van de Moderne Vreemde Talen in de maatschappij X

Bij het uitwerken van deze eindterm kan de leergang loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) van SLO hulp bieden. De site bevat allerlei handreikingen en hulpmiddelen om op leerplankundige wijze vorm en inhoud te geven aan LOB, om de kwaliteit van LOB te beoordelen en zo nodig te optimaliseren.