MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

13 december 2019

Het verwerven, verwerken en verstrekken van informatie in het kader van het sectorwerkstuk wordt voor de gemengde en theoretische leerweg in het eindexamen opgenomen in exameneenheid MVT/V/4. Deze exameneenheid moet getoetst worden in het SE.

Exameneenheid MVT/V/4
Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
CE SE
(moet)
SE
(mag)

De kandidaat kan:

  • zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.
X

Het onderwerp of thema van het sectorwerkstuk is vakoverstijgend en heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt. Het is het resultaat van een afsluitende, zelfstandig door de leerlingen uit te voeren opdracht.

Voor voorbeelden van sectorwerkstukken en vakoverstijgende opdrachten zie Afstemming met andere vakken.