MVT/V/1 Leesvaardigheid

12 september 2023

Voor de gemengde en theoretische leerweg geldt naast eindterm MVT/K/4 leesvaardigheid, die centraal  geëxamineerd wordt, ook de eindterm MVT/V/1 leesvaardigheid. De examinering van MVT/V/1 vindt plaats in het schoolexamen.

Exameneenheid MVT/V/1

(alleen voor gl/tl)
Leesvaardigheid

CE

SE
(moet)
SE
(mag)

De kandidaat kan:

  • het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen;
  • conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde publiek.
X

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de teksten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in.

Deze eindterm kan geïntegreerd met andere vaardigheden worden aangeboden en beoordeeld.