MVT/V/1 Leesvaardigheid

13 december 2019

Voor de gemengde en theoretische leerweg geldt naast eindterm MVT/K/4 leesvaardigheid ook de eindterm MVT/V/1. Beide eindtermen worden in het centraal examen van de gemengde en theoretische leerweg geëxamineerd en bepalen samen 50% van het eindcijfer.

Exameneenheid MVT/V/1 (alleen voor gl/tl)
Leesvaardigheid

CE

SE
(moet)
SE
(mag)

De kandidaat kan:

  • het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen;
  • conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde publiek.
X X

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de teksten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in.

Deze eindterm kan bij uitstek geïntegreerd met MVT/K/4 Leesvaardigheid worden aangeboden en beoordeeld.