MVT/K/3 Leervaardigheden

13 december 2019

Leervaardigheden worden in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/3. Deze exameneenheid wordt getoetst in het centraal examen en dient daarnaast ook getoetst te worden in het SE.

Exameneenheid MVT/K/3
Leervaardigheden
CE SE
(moet)
SE
(mag)

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

  • het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk- en spreek-en gespreksdoelen;
  • de bevordering van het eigen taalleerproces;
  • het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis;
  • kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van cultuuruitingen.
X X

Het ERK onderscheidt strategieën die onder het toepassen van strategische vaardigheden van eindterm MVT/K/3 vallen. Voor de koppeling met het ERK zie Leervaardigheden en het ERK.

Deze eindterm kan bij het examineren van alle taalvaardigheden meegenomen worden in de beoordeling.