MVT/K/2 Basisvaardigheden

13 december 2019

​Basisvaardigheden worden in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/2. Deze exameneenheid moet getoetst worden in het SE.

Exameneenheid MVT/K/2
Basisvaardigheden
CE SE
(moet)
SE
(mag)
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren. X

Deze eindterm kan bij het examineren van alle taalvaardigheden meegenomen worden in de beoordeling.