MVT/K/4 Leesvaardigheid

13 september 2021

Leesvaardigheid wordt opgenomen in exameneenheid MVT/K/4 en wordt getoetst in het CE. Daarnaast mag leesvaardigheid in het SE getoetst worden, maar dit is niet verplicht.

Exameneenheid MVT/K/4
Leesvaardigheid

CE SE
(moet)
SE
(mag)

De kandidaat kan:

  • aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte;
  • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
  • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
  • gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken;
  • verbanden tussen delen van een tekst aangeven.
X X

Voor de gemengde en theoretische leerweg geldt ook de exameneenheid MVT/V/1 Leesvaardigheid. Samen bepalen ze 50% van het eindcijfer.

Op basis hiervan kan de vaksectie het volgende overwegen:

  • Hoe draag ik zorg voor een examen Duits waarin alle vaardigheden evenwichtig zijn vertegenwoordigd?
  • Hoe kan leesvaardigheid, als de vaksectie besluit MVT/K/4 ook op te nemen in het schoolexamen, aanvullend op het centraal examen worden getoetst? Bijvoorbeeld gericht informatie uit een handleiding halen, of bij een praktijktoets informatie uit een recept. Of in combinatie met schrijfvaardigheid laten reageren op een e-mail.

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de teksten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in.

Met een toetsmatrijs kunt u op een overzichtelijke manier de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart brengen. Een toetsmatrijs is een concretisering van de inhoudsomschrijving in het PTA.

Meer weten? Lees ook hoofdstuk 8 in Toetsen en beoordelen met het ERK  van het ERK.