MVT/K/6 Gespreksvaardigheid

13 september 2021

Gespreksvaardigheid wordt in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/6. Deze exameneenheid moet getoetst worden in het SE.

Exameneenheid MVT/K/6
Gespreksvaardigheid
CE SE
(moet)
SE
(mag)

De kandidaat kan:

  • adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals begroeten;
  • informatie geven en vragen;
  • naar een mening/oordeel vragen en een mening/oordeel geven;
  • uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) gevoelens;
  • een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden;
  • en in de toekomst, beschrijven.
X

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de gespreksopdrachten. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de gespreksopdrachten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in.

Een toetsmatrijs helpt de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart te brengen. Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een  toets worden verdeeld, ook met het oog op de validiteit van de toets(opgaven): meet de toets wat hij zegt te meten? De matrijs is een nadere concretisering van het PTA.

Meer weten? Lees hoofdstuk 6 en 7 in de ERK-publicatie Toetsen en beoordelen met het ERK.