Afstemming met wiskunde

10 september 2020

De wiskundige inhoud van nlt wordt vooral bepaald vanuit het belang van wiskunde voor een breed palet aan bètastudies.

Leerlingen die wiskunde B volgen, zullen voor sommige modules wat extra aan kansrekening en statistiek moeten doen; leerlingen met wiskunde A zullen soms wat meer analyse moeten inhalen. Voor wiskunde D geldt, dat het mogelijk is dat bepaalde modules zowel in nlt als in wiskunde D passen, zoals 'Dynamische modellen' havo en vwo, 'Maak het verschil' havo en 'Een optimale maaltijd' havo. Tevens geldt voor Wiskunde D dat het domein Vaardigheden is afgestemd op dat van nlt. Zie ook de pagina over het vaardigheid A12.