Afstemming met informatica

10 september 2020

Er wordt niet vanuit gegaan dat leerlingen in de bovenbouw het vak informatica volgen. Wel zijn er nlt-modules waarin informatica een hoofdrol speelt, zoals Bio-informatica en Robotica in vwo. Mogelijk kunnen dergelijke modules in beide curricula passen. Ook is het mogelijk dat binnen informatica modules worden ontwikkeld die als lesmateriaal gebruikt worden binnen nlt. De Vereniging NLT werkt aan een leerlijn Digitale geletterheid binnen nlt.