Afstemming met economie

10 september 2020

De examenprogramma’s van economie havo en vwo zijn gestructureerd rondom acht kernconcepten. Deze kernconcepten zijn: schaarste, ruil, markt, ruilen over de tijd, samenwerken en onderhandelen, risico en informatie, welvaart en groei, goede en slechte tijden. Daarnaast beschrijft domein A dat leerlingen economische concepten kunnen herkennen en toepassen in uiteenlopende contexten. Dit domein omvat de onderdelen informatievaardigheden, rekenkundig en/of grafisch onderbouwen, standpuntbepaling, strategisch inzicht en experimenten. De grafische rekenmachine is niet meer toegestaan, wel een gewone rekenmachine. Binnen veel nlt-onderwerpen kunnen natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige aspecten raken aan economische aspecten. Het is dan ook zinvol om in gesprek met collega's voor het vak economie na te gaan waar op school er mogelijkheden liggen voor afstemming en/of samenhang.