Afstemming met onderzoek en ontwerpen

10 september 2020

Onderzoek en ontwerpen (O&O) is een examenvak voor Technasiumscholen. Opdrachten binnen O&O zijn gebaseerd op concrete en realistische vraagstukken uit de praktijk van hoger opgeleide bèta’s en technici.

Bij O&O ligt minder nadruk op cognitieve aspecten en juist meer op de beroepspraktijk en de daarbinnen benodigde vaardigheden dan bij nlt. Deze vaardigheden vertonen in beide vakken sterke overeenkomsten. Nlt kan een goede voortzetting vormen/zijn van het vak O&O, als dit vak in de onderbouw gevolgd is. Sommige van deze scholen kiezen ervoor de klassen O&O en nlt te combineren. De twee artikelen in de bijlage geven een idee van de mogelijkheden om nlt en O&O te combineren.