Afstemming met Nederlands en MVT

10 september 2020

Voor een goede afbakening van de bijdrage van het vak nlt aan de ontwikkeling van taalvaardigheden van leerlingen is afstemming tussen natuurwetenschappelijke vakken zoals nlt en het vak Nederlands wenselijk. Het gaat dan vooral om de subdomeinen A1 ´Informatievaardigheden gebruiken´ en A2 ´Communiceren´.

Een aantal suggesties:
In de vernieuwing van het bètaonderwijs speelt het wendbaar toepassen van concepten in contexten een belangrijke rol. Door docenten wordt er vaak op gewezen dat het werken met contexten een hogere taalvaardigheid van leerlingen vraagt. Taalgericht vakonderwijs staat voor een didactiek die gebruik maakt van het feit dat taal een belangrijke rol speelt bij het leren, bijvoorbeeld in contextrijk leren. Meer informatie over deze didactiek is te vinden op de website taalgerichtvakonderwijs.nl/. Daarop staan ook verschillende publicaties over taalgericht vakonderwijs en de rol van taal in contextrijk onderwijs.

  • Als leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen komen ze al gauw bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar animaties, schema's en afbeeldingen. Het is aan te bevelen dat leerlingen bij nlt vertrouwd raken met het verwerken van informatie uit (geïllustreerde) Engelse websites. Dit draagt bij aan een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs, omdat veel vakliteratuur hoofdzakelijk in het Engels gepubliceerd wordt.