Afstemming met aardrijkskunde

10 september 2020

Nlt sluit aan op wat de leerlingen in de onderbouw aan fysische geografie hebben gehad. Er wordt niet vanuit gegaan dat leerlingen in de bovenbouw het vak aardrijkskunde volgen.

Modules die momenteel binnen nlt worden aangeboden of ontwikkeld, bevatten aan aardrijkskundige onderwerpen onder anderen klimaat en klimaatsverandering, energiewinning, plaatsbepaling en navigatie, onderzoek aan bodem, water en lucht. Hierbij is voor havo enige overlap mogelijk tussen nlt-domein C 'Aarde en natuur' met het domein C 'Aarde’ uit het examenprogramma aardrijkskunde. Voor vwo is overlap mogelijk tussen nlt-domein C 'Aarde, natuur en heelal' en het domein C 'Aarde' uit het examenprogramma aardrijkskunde. Ook modules van Geofutureschools kunnen interessant zijn voor het vak nlt.