Vragen en onderwerpen


Onderwerpen binnen het leesgesprek

Leesomgeving

 • De leesomgeving in de klas en op school (inrichting van de leeshoek, -tafel)
 • Leesomgeving thuis: Of, wat en wanneer er thuis gelezen wordt
 • Bibliotheekbezoek
 • Stillezen in de klas
 • Samen lezen of alleen lezen

Leesvoorkeuren

 • Motivatie
 • Voorkeur voor tekstsoorten
 • Voorkeur voor illustraties, dikke of dunne boeken
 • Aantrekkelijkheid van en de mate van interesse in boeken
 • De teksten uit de taalmethode
 • Teksten uit de zaakvakken

Leesvaardigheid

 • De aanpak bij het kiezen van een boek of tekst
 • De aanpak bij het technisch lezen
 • De aanpak bij het begrijpen van teksten en woorden
 • Het inschatten van waar een tekst over zal gaan

Vragen binnen het leesgesprek

Let bij het stellen van vragen erop dat een leesgesprek een echt gesprek is. Kinderen moeten tijdens het leesgesprek niet het gevoel krijgen dat ze in een toetssituatie zitten. Het gaat erom door samen over lezen te praten een beeld te krijgen van het leesgedrag van de leerling.

Hoewel het soms lastig kan zijn, en een gesloten vraag prima het ijs kan breken aan het begin van een gesprek, is het belangrijk zoveel mogelijk open en uitnodigende vragen te stellen. Gesloten vragen kunnen wel helpen om door te vragen op concrete punten.

Leerkrachten kunnen verder reacties uitlokken door minimale responsen zoals: ‘ja’, of ‘oh’. Verder is het zinvol de reactie van het kind te herhalen en daarbij te vragen naar meer informatie, bijvoorbeeld: ‘dit boek vind je leuk om te lezen, vertel me eens wat meer’. De rol van de leerkracht als gespreksleider is hierbij erg belangrijk. Stel zo min mogelijk suggestieve en sturende vragen en zoveel mogelijk open en uitnodigende vragen. Laat zien dat je nieuwsgierig bent naar de reacties van de kinderen.

Je kunt hier een lijstje met mogelijke vragen downloaden (pdf, 471 kB)- maar gebruik deze vooral niet als 'vragenvuur'. Laat het leesgesprek geen interview worden, maar een echt gesprek blijven.