Gespreksleidraad

9 juni 2021

Een leesgesprek is een echt gesprek. Kinderen moeten tijdens het leesgesprek niet het gevoel krijgen dat ze in een toetssituatie zitten. Het gaat erom door samen over lezen te praten een beeld te krijgen van het leesgedrag van de leerling. Een paar algemene tips daarbij zijn:

  • Geef de leerling de ruimte om na te denken, te bladeren en te vertellen; laat gerust stiltes vallen.
  • Moedig aan om te vertellen, bijvoorbeeld met 'Vertel eens', 'Hoe weet je dat?' of 'Wat denk je nu?' Wees nieuwsgierig en geïnteresseerd.
  • Vermijd waarom-vragen; die komen vaak bedreigend over. Kinderen hebben dan het gevoel dat ze zich moeten verantwoorden en klappen dicht.
  • Geef niet de opdracht iets hardop voor te lezen (dat geeft ze het gevoel dat ze getoetst worden), tenzij ze dat uit zichzelf willen doen, om iets voor te lezen waar ze wat over willen zeggen bijvoorbeeld.
  • Vraag door om te weten te komen welke strategie kinderen gebruiken bij het lezen om een woord of stukje tekst te begrijpen.

In de voorbereiding van een leesgesprek spelen de volgende aspecten een rol:

  • Welke boeken liggen er op tafel?
  • Wat is de rol van jou als leerkracht en wat is de rol van de leerling?
  • Wat zijn onderwerpen om over te praten binnen het leesgesprek
  • Welke vragen kun je stellen binnen een leesgesprek?

Lieke van Vliet ontwikkelde in het kader van haar afstudeeronderzoek op de pabo van de CHE een handige checklist (pdf, 159 kB) ter voorbereiding op het voeren van leesgesprekken met leerlingen.