Bronnen

12 maart 2020

Boeken

Oosterloo, A. en Paus, H. (2010). Leerstoflijnen lezen beschreven. Uitwerking van het referentiekader. Nederlandse taal voor het leesonderwijsop de basisschool.Enschede: SLO.

Pameijer, Noelle e.a. (2009). Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam,  samen met collega’s, leerlingen en ouders aan de slag. Den Haag/Leuven: Acco.

Schooten, E. van, De Glopper, K. de (2006). Literary response and attitude toward reading fiction in secondary education: trends and predictors. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Verhallen, M. en Walst, R. (2011). Taalontwkkeling op school. Handboek voor interactief taalonderwijs. Bussum: coutinho.

Vernooy, K. (2007). Effectief leesonderwijs nader bekeken. Technisch lezen, woordenschat en leesstrategieën in samenhang. Utrecht: Projectbureau Kwaliteit.

Artikelen

Aanen-Zilvold, E. & Bulterman-Bos, J. (2013). Identificatie van onderwijsbehoeften met behulp van kindgesprekken. In Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52, 57-66.

Berends, R. (2013). Leesgesprekken. (pdf, 2.8 MB)Het Blad, 12 (3), 11-14.

Bulterman-Bos, J., Kaldeway, J. & De Heer, C. (2013). Vakamanschap, talentontwikkeling van leraren en opbrensgtgericht werken: passen ze bij elkaar? In Basisschoolmanagement, 27 (7), 21-25.

Edmunds, K.M. & Bauserman, K.L. (2006). What teachers can learn about reading motivation through conversations with children. In: The Reading Teacher, 59 (5), 414-424.

Mommers, Fr. C. (2007). Goed leesonderwijs: wat er echt toe doet! In: JSW, 91 (3), 20-23.

Prenger, J., Havinga, D. (2016) Formatief evalueren met leesgesprekken (pdf, 96 kB). In Tijdschrift Taal, jaargang 7, nummer 10.

Prenger, J., Zaat, M. (2016) Leesgesprekken in de praktijk (pdf, 226 kB). In: MeerTaal jaargang 3, nummer 3, p.14-17

Singelsma, J. & Oosterloo, A. (2015) Samen tot ontdekkingen komen in leesgesprekken (pdf, 426 kB). In: Zone, 14 (3), 18-21

SLO (2013) Opbrengstgericht werken met een brede focus In: SLO Context PO, juni, nummer 8, p. 16-18.

Wientjes, S. (2015). Reflecteren op leerdoelen. Geef leerlingen grip op hun leerproces. In: JSW, 99 (2), 32-35.

Brochures

Stichting Lezen (2013) Praten over boeken op de basisschool. Kwestie van Lezen nr 2.

Stichting Lezen (2013) De leesomgeving. Kwestie van Lezen nr 5.

Stichting Lezen (2015) Ouders betrekken bij (voor)lezen. Kwestie van Lezen nr 8

Stichting Lezen (2015) Over boeken gesproken

Onderzoeksverslagen studenten

Bensink, L. (2014)  Leesgesprekken onderzocht: het verband tussen de leesmotivatie en de leesomgeving thuis.Onderzoeksverslag  Master Neerlandistiek | Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Bezooyen, E-M. van (2014) Leesgesprekken. Een onderzoek naar de invloed van leesgesprekken bij meerbegaafde leerlingen (pdf, 1.7 MB)Afstudeeronderzoek opleiding leraar basisonderwijs. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

Braam, H. (2014) Informatie over de leesomgeving thuis in Leesgesprekken. Onderzoeksverslag  Master Neerlandistiek | Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Collette, G. (2014) Metacognitieve kennis over lezen van kinderen uit groep 4 in leesgesprekken Onderzoeksverslag Master Communicatie- en Informatiewetenschappen | Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Graaf, S.M. van der (2014).Hoe kunnen leesgesprekken leesattitude en leesmotivatie van kinderen zichtbaar maken? Onderzoek naar de rol van de interviewer in leesgesprekken met basisschoolkinderen.Onderzoeksverslag  Master Neerlandistiek | Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Groot, S. de (2018) Leesmotivatie en leesplezier vergroten, met het versterken van eigenaarschap.Onderzoek naar het creëren van een stimulerende leesomgeving in groep 6 van basisschool Holk. Ede: CHE

Kroes, M.H. (2014). Leerlingen worden in leesgesprekken met ‘information seeking questions’ gestimuleerd om zelf na te denken. Onderzoeksverslag  Master Neerlandistiek| Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Los, C. (2014) Motiveren van zwakke lezers in groep 4 Alexanderschool. Minoronderzoek opleiding leraar basisonderwijs. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

Malestein, M. (2015).  Meer dan lezen alleen. Een onderzoek naar het signaleren van de metacognitieve onderwijsbehoeften van zwakke leerlingen bij begrijpend lezenAfstudeeronderzoek opleiding leraar basisonderwijs. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

Oosterveld, E. (2014)Taalhandelingen en vragen in leesgesprekken Onderzoeksverslag  Master Neerlandistiek| Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Overbeek, A. (2014)De invloed van leesgesprekken op leesmotivatie en leesattitude (pdf, 1.1 MB)Onderzoeksverslag  Master Neerlandistiek| Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Steenhuis, H. (2014). Leesgesprekken op de basisschool. Welke metacognitieve kennis van de leerling komt naar voren?Onderzoeksverslag  Master Comunicatie- en informatiewetenschappen | Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Tanis-van der Sluijs, L. (2014)Leesmotivatie bij zwakke lezers. Onderzoek in het kader van minor leesonderwijs (pdf, 554 kB). Minoronderzoek opleiding leraar basisonderwijs. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

Tijman- Kerssies, M. (2014) Het LeesgesprekMinoronderzoek opleiding leraar basisonderwijs. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

Turennout, D. van (2013) Coöperatie van kinderen in groepsleesgesprekken in de onderbouw van de bassischool.Onderzoeksverslag  Master Neerlandistiek | Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Vogelzang, R. (2014) Reflectie op genrekennis in leesgesprekken door basisscholierenOnderzoeksverslag  Master Neerlandistiek | Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Willemsen, A. (2014) Bevordering van leesmotivatie en –attitude door leesgesprekken (pdf, 543 kB)Onderzoeksverslag  Master Neerlandistiek | Conflict en coöperatie in mondelinge interactie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Mis je publicaties of zou je jouw publicatie aan deze lijst toe willen voegen, stuur dan een mail naar primaironderwijs@slo.nl.