Colofon


Het thema Leesgesprekken is ontwikkeld door Joanneke Prenger (SLO) en Mirjam Zaat (Stichting Taalvorming), met ondersteuning van Lianne Hoek (stagiaire SLO) en Derjan Havinga (Christelijke Hogeschool Ede, lectoraat Talenten en Opbrengsten).

Het project is in 2012 gestart door Anita Oosterloo, Janke Singelsma en Harry Paus. De opgenomen leesgesprekken zijn gevoerd door Janke Singelsma (Gearhing primair onderwijs), en Mirjam Zaat, Hieke van Til en Lucie Visch van Stichting Taalvorming.

Onze dank gaat uit naar de betrokken scholen en de betrokken taalexperts: Rene Berends (Saxion), Dory Hofstede (Hanze Hogeschool), Kees de Glopper (Rijksuniversiteit Groningen).