Lesmateriaal bij denkwijze Schaal, verhouding en hoeveelheid


Deze denkwijze komt terug in de volgende voorbeeldlesmaterialen:

​SCHEIKUNDE

Opwarming van de aarde (havo/vwo): De leerlingen interpreteren informatie over het CO2-gehalte in de atmosfeer en herkennen daar patronen in. Door hun eigen CO2-productie en de hoeveelheid in de atmosfeer te vergelijken krijgen ze een gevoel voor de schaal van CO2-productie.
Vakinhoud ​Schaal
Werkwijzen ​Informatievaardigheden
Denkwijzen ​Patronen; Schaal, verhouding en hoeveelheid
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 1.1 MB)

​BIOLOGIE

Mobieltje (vmbo/havo/vwo): ​De leerlingen bepalen aan de hand van verhoudingentussen grondstof- en afvalstromen wat bij mobieltjes de impact van recycling op de duurzaamheiis ​
Vakinhoud ​Dynamisch evenwicht;
Duurzaamheid
Werkwijzen ​-
Denkwijzen Schaal, verhouding en hoeveelheid; Duurzaamheid
Grootte 3 lessen
Download

(pdf, 2.7 MB)

​FYSISCHE GEOGRAFIE

Schaalmodel Zonnestelsel (havo/vwo): ​De leerlingen rekenen aan de verhoudingen tussen de sterren en planeten en maken hiervan een schaalmodel.
Vakinhoud Systemen op aarde
Werkwijzen ​Modelgebruik en -ontwikkeling
Denkwijzen ​Schaal, verhouding en hoeveelheid
Grootte 1 les
Download

(pdf, 425 kB)