Buurtaalonderwijs

25 juli 2023

Duits en Frans in het primair onderwijs

Duits en Frans zijn niet weg te denken uit het voortgezet onderwijs. Maar wist je dat Duits en Frans, naast Engels, ook in het primair onderwijs een rol spelen? In 2018 kregen leerlingen van ruim 80 basisscholen Duits. Op ongeveer 50 basisscholen stond Frans op het programma en de aantallen stijgen nog steeds.

Wil je ook Duits of Frans aanbieden op jouw basisschool? Dan kan dat als buurtaalonderwijs of als vroeg vreemdetalenonderwijs. In beide gevallen bepaal je zelf welke taal je kiest, in welke groep je start en hoeveel onderwijstijd je aan de taal besteedt.

Communiceren met onze buren

Kinderen die in een grensregio opgroeien komen op een natuurlijke wijze in contact met de taal en cultuur van onze buren. Buurtaalonderwijs sluit hierbij aan door (online) ontmoetingen tussen leerlingen aan beide kanten van de grens te stimuleren. Zo leren leerlingen op levensechte wijze in het Frans of Duits met elkaar te communiceren. Maar ook leerlingen buiten de grensregio’s profiteren van het leren van een buurtaal. Het verbreedt hun horizon. Bovendien maken ze zo kennis met talen die ook in het voortgezet onderwijs op het programma staan.

Aandacht voor de taal en cultuur van onze buren vergroot de wereld van je leerlingen ...

Marjon Tammenga

Frans of Duits geven op onze basisschool, hoe pak ik dat aan?

Door met je team deze vragen te gaan beantwoorden:

  • Hoe laten we Duits en Frans het beste deel uitmaken van het curriculum?
  • Welke leerinhouden en doelen kiezen we?
  • Welke materialen gebruiken we?
  • Wie kan Duits of Frans geven?
  • Hoe houden we contact met scholen over de grens?

Bekijk voordat je ze gaat beantwoorden naar voorbeelden op de site van het Kenniscentrum Buurtalen van Nuffic. Zij ondersteunen buurtaalinitiatieven, ontwikkelen lesmateriaal en organiseren netwerkbijeenkomsten. En kijk ook op de website van het project Euregio. Hier vind je praktijkvoorbeelden, een handboek voor grensoverschrijdend buurtalen leren, een voorbeeldleerplan van een Duitse basisschool en nog veel meer.

Hoe zit het met de doorlopende leerlijn?

Duits en Frans kennen geen beheersingsniveaus aan het einde van het primair onderwijs. In het voorgezet onderwijs krijgen leerlingen minimaal een tweede taal naast Engels, bijvoorbeeld Frans of Duits. Hoe kun je aan het voortgezet onderwijs laten zien wat jouw leerlingen kennen en kunnen? Hier vind je een twee voorbeelden:

agenda

nieuws