Zoeken en plannen

12 september 2023

Het is belangrijk om de nodige tijd te besteden aan een goede planning en aan het programma van eisen.

Plan van aanpak

  • In het plan van aanpak beschrijf je kort hoe je het hele traject van je onderzoek vorm gaat geven en wat de tijdsplanning is. Vraag je af of een gidsexperiment nodig is.
    Zorg, als je het onderzoek samen met een of meer klasgenoten doet, voor ene goede taakverdeling.

Programma van eisen

  • Maak op basis van je product- en doelgroepverkenning een programma van eisen.

Lijst van te raadplegen bronnen

  • Werk van het begin af aan met een literatuurlijst/bibliografie volgens een vast systeem, bijvoorbeeld APA6.

Lijst van benodigde materialen.

  • Maak een overzicht van materialen die je voor je onderzoek nodig hebt en denk nar over benodigde veiligheidsmaatregelen.

Afspraken

  • Maak afspraken met de docent of de TOA over de beschikbaarheid van een practicumruimte.