Handreiking voor de docent

5 september 2023

Deze handreiking voor het opzetten, begeleiden en beoordelen van onderzoek door leerlingen bestaat uit de volgende onderdelen:

Begeleiding van leerlingen

De mate waarin begeleiding bij het doen van onderzoek nodig of wenselijk is, is van verschillende factoren afhankelijk, bijvoorbeeld van het leerjaar waarin het onderzoek wordt gedaan. Een andere factor is de omvang van de opdracht.

Bij sectorwerkstukken of profielwerkstukken is een goede begeleiding in de meeste gevallen zeer wenselijk. Voor een succesvol onderzoek kan dan worden gedacht aan een minimum van vier begeleidingsgesprekken.

Beoordelen van onderzoeksvaardigheden

Suggesties voor het beoordelen van onderzoeksopdrachten.

Leerlijn onderzoeksvaardigheden

Hoe maak je onderzoeksopdrachten die steeds een groter beroep doen op de onderzoeksvaardigheden van leerlingen? Onderstaande documenten kunnen daarbij helpen.

Eindtermen informatie- en onderzoeksvaardigheden

Voor havo/vwo zijn voorbeeldeindtermen (docx, 1.7 MB) geformuleerd voor informatie- en onderzoeksvaardigheden (bronnenonderzoek) van leerlingen. Deze zijn richtinggevend en hebben geen verplichtend karakter. Om leerlingen te helpen nieuws van 'nepnieuws'  te onderscheiden is door de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) een, in het Nederlands vertaalde, poster ontwikkeld die je, voor gebruik in de klas, kunt downloaden (pdf, 520 kB).

Posters

Bij de website onderzoek in zes stappen zijn verschillende posters ontwikkeld die je kunt downloaden.

Artikel

In didactief (juni 2017) is een artikel (pdf, 1.3 MB) verschenen over Onderzoek in 6 Stappen.​