Selecteren, meten & verzamelen

19 september 2023

Dit is de fase van het onderzoek waarin je met ideeën komt, informatie verzamelt, je ontwerp test en ten slotte een ontwerpvoorstel doet.

Ideeëntabel

  • Maak een ideeëntabel waarin je suggesties doet voor deeluitwerkingen, taken en eigenschappen.

Deeluitwerkingen

  • Schets haalbare en creatieve deeluitwerkingen en werk die uit.
    Maak eventueel een prototype.

Testen

  • Test het ontwerp op haalbaarheid en relevantie.
    Stel een materialenlijst op (eventueel apparatuur) voor de verschillende deeluitwerkingen.

Ontwerpvoorstel

  • Doe een beargumenteerd voorstel voor het ontwerp van een prototype.
  • Hou rekening met het programma van eisen en de wensen van de opdrachtgever.
  • Hou rekening met je mogelijkheden en met gegeven randvoorwaarden.

links