Proefondervindelijk onderzoek

19 december 2019

Bij een proefondervindelijk of experimenteel onderzoek zoek je naar een antwoord/antwoorden op een onderzoeksvraag of een probleemstelling door het uitvoeren van experimenten. Tijdens het uitvoeren doe je  waarnemingen, aan de hand waarvan je vervolgens conclusies trekt.

Op deze website wordt een onderzoek opgedeeld in zes stappen (zie de poster). In het menu (links) staan voor elke stap aanwijzingen, tips en suggesties.

Verschillende hogescholen en universiteiten bieden hulp bij het vinden van een onderwerp voor een profielwerkstuk of bieden de mogelijk om op de universiteit experimenten te doen. Klik op deze pagina voor een overzicht.

Zeker als je een groot onderzoek doet, bijvoorbeeld in het kader van een sectorwerkstuk of een profielwerkstuk, is het belangrijk dat je je goed laat begeleiden. Op de pagina over de begeleiding van je onderzoek vind je formulieren die je kunt gebruiken in de voorbereiding op deze begeleidingsgesprekken.