Presenteren

11 oktober 2023

Als je ontwerp klaar is ga je het presenteren aan de docent en eventueel de opdrachtgever.

Ontwerp presenteren

Presenteer het ontwerp aan je begeleider en aan de opdrachtgever en geef een toelichting. Vraag je af of je hierbij een PowerPoint Presentatie of een poster wilt gebruiken.

Schriftelijk rapporteren

Schrijf een schriftelijk verslag van het ontwerpproces. Hou rekening met de regels voor citeren en parafraseren en besteed daarin in ieder geval aandacht aan:

  • De wensen van de opdrachtgever
  • Het programma van eisen
  • De gemaakte keuzes en de onderbouwing daarvan​