Verwerken

19 september 2023

​In deze fase van het ontwerptraject maak je een prototype.

Werkplan prototype

  • Maak een werkplan waarin je aandacht besteed aan de volgende zaken:
    • Welke informatiebronnen ga je gebruiken?
    • Maak een taakverdeling tussen de groepsleden.

Maken van prototype

  • Maak een prototype van het ontwerp en hou daarbij rekening met veiligheidseisen.

Testen

  • Test het prototype aan de hand van het programma van eisen en stel een testrapport op, waarin je verbetervoorstellen doet.

Conceptverslag maken

  • Maak een globaal conceptverslag en bespreek dat met je begeleider (zie Voortgangsgesprek 2).