Evalueren en beoordelen

2 oktober 2019

Tot slot kijk je nog eens terug en evalueer je zowel het ontwerp als het ontwerpproces. Maar je kijkt ook vooruit. wat zou je een volgende keer anders doen?

Evaluatie van het proces

  • Vraag je af welke onderdelen van het onderzoeksproces goed verliepen en welke minder goed. Probeer antwoord te geven op de vraag waarom bepaalde onderdelen minder goed verliepen en wat je (dus) een volgende keer anders zou doen?

Evaluatie van het product

  • Ben je tevreden over het eindproduct? Over welke onderdelen ben je niet of minder tevreden en waarom? Geef, zo mogelijk, aan wat je had kunnen/moeten doen om een nog beter resultaat te halen.

Eigen leren

  • Heb je je persoonlijke leerdoelen gehaald en wat zijn, voor een nieuw ontwerponderzoek, je nieuwe doelen?

Beoordelen

  • Beoordeel je eigen ontwerp of dat van een klasgenoot aan de hand van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Bespreek deze beoordeling met je begeleider.