Bronnenonderzoek

2 oktober 2019

Bij een bronnenonderzoek denk je waarschijnlijk in eerste instantie aan onderzoek binnen een alfa- of gamma-profiel. Maar ook aan veel proefondervindelijke of experimentele onderzoeken gaat vaak een bronnenonderzoek vooraf.

De meest voorkomende vorm van een bronnenonderzoek is een literatuuronderzoek. Maar in deze categorie vallen ook onderzoeken waarbij de informatie (vooral) afkomstig is uit een enquête, een of meer interviews of uit andere dataverzamelingen.

Op deze website wordt een onderzoek opgedeeld in zes stappen (zie de poster). In het menu (links) staan voor elke stap aanwijzingen, tips en suggesties.

Verschillende hogescholen en universiteiten bieden hulp bij het vinden van een onderwerp voor een profielwerkstuk of bieden de mogelijk om op de universiteit experimenten te doen.

Zeker als je een groot onderzoek doet, bijvoorbeeld in het kader van een sectorwerkstuk of een profielwerkstuk, is het belangrijk dat je je goed laat begeleiden. Op de pagina over de begeleiding van je onderzoek vind je formulieren die je kunt gebruiken in de voorbereiding op deze begeleidingsgesprekken