Begeleiding van je onderzoek

2 oktober 2019

Voor een succesvol verloop van je onderzoek, zeker als het gaat om groter onderzoek als een sector​werkstuk of een profielwerkstuk, is het belangrijk dat je je goed laat begeleiden. Het initiatief voor deze gesprekken kan uitgaan van de begeleider, maar ook van jou.

Hieronder worden vier begeleidingsgesprekken beschreven:

1. Opstartgesprek

In een eerste gesprek verken je met je begeleider het onderwerp en denk je samen na over de onderzoeksvraag of hypothese. Is deze onderzoekbaar en niet te veelomvattend? Geeft de vraag voldoende sturing aan je onderzoek? 
Bespreek ook welke eindproducten mogelijk en zinvol zijn. Na dit gesprek ga je aan de slag met de eerste twee stappen uit Onderzoek in zes stappen.

2. Voortgangsgesprek 1

Nadat je stap 1 en 2 van het onderzoek hebt afgerond bepreek je hoofd- en deelvragen en de keuze voor de bronnen die je wilt gebruiken of het proef die je wilt doen. Bereid je goed op dit gesprek voor, bijvoorbeeld  door het invullen van het formulier 'Voortgangsgesprek 1'. Tijdens dit gesprek krijg je het groene licht voor het vervolg van je onderzoek of het advies om de onderzoeksvraag/deelvragen of de keuze van de bronnen/ de proef bij te stellen.

3. Voortgangsgesprek 2

Nadat je stap 3 en 4 hebt afgerond bespreek je, voordat de resultaten van het onderzoek worden beschreven en gepresenteerd, de resultaten tot dan toe met je begeleider. Bereid je goed op dit gesprek voor, bijvoorbeeld  door het invullen van het formulier 'Voortgangsgesprek 2'. Tijdens dit gesprek krijg je het groene licht voor de afronding van het onderzoek of je krijgt het advies om nog eens goed te kijken naar de opbrengsten van fase 3 en 4 en deze, waar nodig, bij te stellen.

4. Eindgesprek

Als je het onderzoek hebt afgerond vindt het eindgesprek plaats waarin de nadruk ligt op de evaluatie van het onderzoek (proces en product) en waarin je samen reflecteert op wat je van het onderzoek hebt geleerd en welke conclusies je hieruit kunt trekken voor toekomstige onderzoeken. Voor je het gesprek met je begeleider aangaat moet je het 'formulier eindgesprek' invullen en meenemen naar het gesprek. Op dat formulier staan de punten die tijdens het gesprek in ieder geval aan de orde komen.