Analyse screeningsinstrumenten

1 maart 2021

Bij het versterken van het leerplankundig denken en handelen in de voor- en vroegschoolse educatie spelen leermiddelen en materialen een cruciale rol. Leermiddelen kunnen gezien worden als belangrijke 'dragers van het leerplan'.

Niet alleen is er een enorme groei in kwantiteit van leermiddelen, ook de diversiteit van het aanbod is groot. Naast vele andere leermiddelen zijn er diverse screeningsinstrumenten beschikbaar voor deze doelgroep.

Op verzoek van OCW heeft SLO doelen ontwikkeld voor jonge kinderen op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotioneel. SLO heeft hiermee in kaart gebracht wat kinderen aan het begin van groep 1 (eind van de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf) en aan het eind van groep 2 bereikt zouden moeten hebben, dan wel ervaring in moeten hebben opgedaan, om uiteindelijk met vertrouwen te kunnen starten in groep 3, op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotioneel. Vervolgens hebben we onderzocht in hoeverre deze doelen vóórkomen in veelgebruikte  screeningsinstrumenten (observatielijsten en toetsen) voor jonge kinderen (2 tot 7 jaar). 
Onderstaande lijst is géén totaal overzicht van alle verkrijgbare screeningsinstrumenten. Bovendien zijn sommige observatielijsten niet meer leverbaar (nml) maar nog wel in gebruik. Zie dit document voor een overzicht van alle leverbare kindvolgsystemen.

Overzicht van geanalyseerde observatielijsten en toetsen


T = taal
R = rekenen
SE = sociaal-emotioneel
Overzicht van geanalyseerde observatielijsten en toetsen
Titel Jaar van analyse Uitgever Doelgroep T R SE
Als kleuters leren tellen... (pdf, 136 kB) 2013 Wizz-spel PO 1-2 x
Als kleuters leren meten... (pdf, 143 kB) 2013 CPS PO 1-2 x
​Bosos (pdf, 202 kB) 2019 ​Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt ​PO 1-2 ​x ​x ​x
Cito Observatielijst peuters (pdf, 100 kB) 2016 ​Cito ​Peuters ​x
Cito Rekenen voor peuters (pdf, 130 kB) 2013 Cito Peuters x
Cito Rekenen voor kleuters (pdf, 150 kB) 2013 Cito PO 1-2 x
Cito Taal voor peuters (pdf, 125 kB) 2013 Cito Peuters x
Cito Taal voor kleuters (pdf, 130 kB) 2013 Cito PO 1-2 x
Digikeuzebord leerlijnen (pdf, 375 kB) 2020 Fenom Onderwijsdiensten PO 1-2 x x x
​Doen, praten en bewegen (pdf, 143 kB) 2016 ​CED-groep ​Peuters ​x ​x
​DORR Digi​ 2019 ​DORR onderwijs ​PO 1-2 ​x ​x ​x
​Horeb (pdf, 208 kB) 2016 ​Van Gorcum ​Peuters
PO 1-2
​x ​x ​x
Inzichtelijk groep 1-2 (pdf, 400 kB) 2020 Inzichtelijk Onderwijs PO 1-2 x x x
Kijk! 0-4 jaar (pdf, 146 kB) 2016 Bazalt Peuters x x x
Kijk! groep 1-2 (pdf, 185 kB) 2013 Bazalt PO 1-2 x x x
​Kleuterplein (tweede versie) (pdf, 429 kB) 2019 ​Malmberg ​PO 1-2 ​x ​x ​x
Ko Totaal - Puk & Ko observatieinstrument (nml) (pdf, 164 kB) 2013 Zwijsen Peuters x x x
Ko Totaal - Ik & Ko observatieinstrument (nml) (pdf, 141 kB) 2013 Zwijsen PO 1-2 x x
​Kind Observatie Registratie (Kaleidoscoop) (pdf, 202 kB) 2016 ​Nederlands Jeugdinstituut ​Peuters
PO 1-2
​x ​x ​x
​Looqin PO (pdf, 147 kB) 2019 ​Onderwijs maak je samen ​PO 1-2 ​x ​x ​x
Onderbouwd Online (pdf, 404 kB) 2019 ​Klassewerk ​PO 1-2 ​x ​x
Ontwikkelingsvolgmodel Zeer jonge kinderen (pdf, 183 kB) 2013 Seminarium voor orthopedagogiek Peuters x x x
Ontwikkelingsvolgmodel Jonge kinderen (pdf, 183 kB) 2013 Seminarium voor orthopedagogiek PO 1-2 x x x
ParnasSys leerlijnen leer- en ontwikkelingslijnen (pdf, 363 kB) 2020 Driestar Educatief PO 1-2 x x x
Peuterplein (pdf, 639 kB) 2016 ​Malmberg ​Peuters ​x ​x ​x
Pravoo Peutervolg- en hulpsysteem (nml) (pdf, 134 kB) 2013 Pravoo Peuters x x
Protocol leesproblemen en dyslexie (pdf, 123 kB) 2013 Expertisecentrum Nederlands PO 1-2 x
Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter (nml) (pdf, 111 kB) 2013 Stichting De Meeuw Peuters x
Sociale Competentie Observatielijst (pdf, 114 kB) 2013 Kwintessens PO 1-2 x
​Schatkist (pdf, 765 kB) 2016 ​Zwijsen PO 1-2 ​x ​x ​x
​Schatkist (derde editie) digiregie (pdf, 206 kB) 2019 ​Zwijsen ​PO 1-2 ​x ​x ​x
Utrechtse getalbegriptoets - revised (pdf, 139 kB) 2013 Graviant PO 1-2 x
​Viseon voor kleuters (pdf, 477 kB) 2016 ​Cito ​PO 1-2 ​x

toon meer

Vrije trefwoorden