Bestaande opdrachten bewerken

15 oktober 2019

Het is niet altijd nodig om zelf een volledig nieuwe opdracht te maken. Soms kunnen bestaande opdrachten, relatief eenvoudig, worden omgebouwd tot opdrachten waarin leerlingen aan het denken worden gezet. Enkele voorbeelden:

  • In een opdracht wordt aan leerlingen gevraagd een aantal (gegeven) begrippen te rubriceren in twee kolommen waarvan de kolomtitels zijn gegeven. Deze opdracht kan bijvoorbeeld als volgt herschreven worden zodat een beroep wordt gedaan op hogere denkvaardigheden:
    • Rubriceer onderstaande begrippen in twee kolommen en bedenk zelf de titel van elke kolom.
    • Rubriceer onderstaande begrippen op zoveel mogelijk verschillende manieren en maak duidelijk wat de relatie tussen de begrippen is.
  • In een opdracht wordt gevraagd van elke uitspraak te zeggen of er sprake is van een feit of een mening. Deze opdracht kan vervangen worden door:
    • een opdracht met een of meer bronnen, waarin zowel feiten als meningen staan. De leerlingen moeten aangeven wat als feit kan worden beschouwd en wat als mening;
    • een opdracht bij een zin waarin het op het eerste gezicht niet direct duidelijk is of het om een feit of een mening gaat, bijvoorbeeld: 'Mussolini vond dat Hitler een bewonderenswaardig persoon was.'

Enkele uitgewerkte voorbeelden van het bewerken van een bestaande opdracht