Kanttekeningen geschiedenis

15 oktober 2019

Over hogere denkvaardigheden bestaan verschillende misvattingen. Dit zijn waarschijnlijk de belangrijkste:

  1. Je kunt pas beginnen met hogere denkvaardigheden nadat je hebt gewerkt aan de lagere denkvaardigheden. Dat is niet het geval. Leerlingen kunnen direct een analyse-, evaluatie- of creëeropdracht krijgen. Uiteraard zal de leerling bij een dergelijke opdracht vaak een beroep moeten doen op feitelijke, conceptuele en/of procedurele kennis die behoren tot het domein van de lagere denkvaardigheden.
  2. Opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden zijn alleen voorbehouden aan leerlingen uit hogere leerjaren of aan leerlingen van het hoogste niveau. Echter, voor élk niveau en élk leerjaar kunnen opdrachten worden ontwikkeld die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden. Het is daarbij wel zaak onderscheid te maken tussen meer of minder moeilijke denkprocessen en meer of minder moeilijke opdrachten.