Zoeken van opdrachten

21 november 2019

Aan de hand van de screeningslist kun je een selectie maken van opdrachten waarin een beroep gedaan wordt op hogere denkvaardigheden. Deze opdrachten kunnen afkomstig zijn uit een geschiedenismethode, maar uiteraard ook van bijvoorbeeld internet.
Opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden zijn onder meer te vinden op:

​ 
Opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden kunnen allerlei vormen aannemen. Hieronder staan, ter inspiratie, per vaardigheid enkele voorbeelden:

Voorbeelden van analyseopdrachten:

  • Hoe blijkt uit de bron dat de schrijver geen goed beeld heeft van iets? (Nota bene: het antwoord mag niet letterlijk in de tekst staan)
  • Hoe blijkt uit de spotprent dat de tekenaar een Duitser/Amerikaan/Rus is?

Voorbeelden van evaluatieopdrachten:

  • Is de schrijver van de bron katholiek of protestant? Onderbouw je keuze met argumenten uit de bronnen.
  • Is de tekenaar van de spotprent een voor- of tegenstander van iets? Onderbouw je keuze met argumenten ontleend aan de spotprent.
  • Welke van de twee bronnen is geschreven door een socialist?
  • Welke bron geeft de meest betrouwbare informatie voor het beantwoorden van een vraag?

Voorbeelden van opdrachten waarbij leerlingen iets moeten creëren:

  • Maak een collage waarin je een beeld geeft van het leven in de loopgraven tijdens W.O.I.
  • Schrijf een brief aan een historische persoon waarin je hem vertelt wat de mogelijke gevolgen van zijn keuze zouden kunnen zijn.