Opdrachten engels

15 oktober 2019

Op deze pagina's staan drie grote opdrachten voor Engels die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden. Ze zijn bedoeld voor het voortgezet onderwijs en voorzien van een toelichting voor de docent. In deze opdrachten wordt geïntegreerd gewerkt aan inhoud en taal.

= Kritisch denken   = Creativiteit   = Probleemoplosvaardigheden

​Hogere denkvaardigheid ​Omschrijving ​Leerjaar ​Niveau ​Download
FWanalyseren50x50.png Cool Koalas
Met deze opdracht bereiden leerlingen zich voor op een internationale denktankbijeenkomst georganiseerd door het WNF.

​4

3/4

2/3

2

​vmbo bbl/kbl

vmbo gl/tl

havo

vwo

download (pdf, 379 kB)

download (docx, 499 kB)

I sense creativity
In deze opdracht ontdekken leerlingen hoe creatief zij zijn en hoe creatief hun klas is.

4

3

2/3

vmbo gl/tl

havo

vwo

​​download (pdf, 496 kB)

download (docx, 767 kB)

FWevalueren50x50.png A difficult decision
In deze opdracht gaan leerlingen aan de slag met een casus. Tijdens een buitenlandse reis zijn er problemen ontstaan die zij in groepjes op gaan lossen.

​4/5

3/4

​havo

vwo

​​download (pdf, 807 kB)

download (docx, 675 kB)

Zie het antwoordmodel (pdf, 198 kB).