Inspirerende praktijken

11 januari 2022

Hier vind je inspirerende praktijken van leraren, team- en schoolleiders, coördinatoren en mentoren die hun ervaringen en expertise delen als het gaat om:

Inspirerende praktijken po

Van Doetinchem tot Rijswijk en van Arnhem tot Klimmen: SLO ging op zoek naar inspirerende praktijken van kansrijke schooladvisering in po. We spraken met leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders en leren veel van hun aanpak.

Ben je benieuwd hoe zij werken aan een betere aansluiting van po naar vo? Of verschillende informatiebronnen gebruiken bij de totstandkoming van een schooladvies? Wil jij ook aan de slag met kindgesprekken vanaf de onderbouw? Lees dan snel verder.

Visie op de overgang po-vo

In deze praktijkvoorbeelden laten Chantal, Esther en Jacqueline van basisscholen De Poort in Loenen, ’t Prisma in Doetinchem en De Kiem in Enschede zien hoe ze het hele schoolteam betrekken bij de adviesprocedure en samen werken aan het zichtbaar maken van hun visie op het bieden van kansen.

De invloed van verwachtingen

In deze praktijkvoorbeelden vertellen Minggus en Esther van basisscholen De Brink in Amsterdam en ’t Prisma in Doetinchem hoe hun verwachtingen van leerlingen een rol spelen bij het onderwijsaanbod, de schooladvisering en het bieden van kansen.

Informatiebronnen bij het schooladvies

In dit praktijkvoorbeeld laat Maartje van basisschool Ummer Clumme in Klimmen zien welke informatiebronnen zij gebruiken én welke rol leerlingen zelf hebben bij het schooladvies.

Het doel en geen tool centraal: inhoudelijke overwegingen

In dit praktijkvoorbeeld vertellen Vincent, Jeannette en Jill van de J.H. Snijdersschool in Rijswijk over hun visie op en gebruik van toetsresultaten bij het schooladvies, de toetsbelasting bij leerlingen en de bijdrage van leerlingen en ouders bij het schooladvies.

De betrokkenheid van leerlingen en ouders bij de schooladviesprocedure

In dit praktijkvoorbeeld laten José, Wilfred en Jill van basisscholen Ummer Clumme in Klimmen, de Petrusschool en de J.H. Snijdersschool uit Rijswijk je zien hoe ze leerlingen, oud-leerlingen en ouders betrekken bij de schooladviesprocedure en kinderen voorbereiden op het vo.

Optimaal samenwerken met het vo

In dit praktijkvoorbeeld vertellen Esther en Lilian van basisschool ’t Prisma in Doetinchem hoe zij de samenwerking tussen po en vo continu versterken, niet alleen in adviesprocedure en overdracht. Ook als het gaat om het aanbod en de didactiek.

Inspirerende praktijken vo

Van Hoogvliet tot Didam en van Wijchen tot Nijmegen: inspirerende praktijken van kansrijke doorstroom in vo. Aan het woord zijn leraren, teamleiders, coördinatoren en mentoren. Hun expertise en ervaringen zijn waardevol en bieden concrete handvatten.

Ben je benieuwd hoe zij werken aan een betere doorstroom en plaatsing in vo? Hoe driehoeksgesprekken, coaching en formatief werken bijdragen aan rijke informatie verzamelen over het leren? Wil jij ook aan de slag met heterogene en verlengde brugklassen? Lees dan snel verder.

Per vak je niveau ontdekken in een heterogene brugperiode

In dit praktijkvoorbeeld laten conrector Gijs en leraar Marijn van Stedelijke Scholengemeenschap in Nijmegen zien hoe leerlingen met verschillende achtergronden en niveaus in brede brugklassen leren en passende keuzes maken.

Onderwijs in een driejarige brugklas mavo/havo

In dit praktijkvoorbeeld laten leraren Milou en Djoni van Maaswaal College in Wijchen zien hoe leerlingen met een mavo/havo-advies een driejarige brugklas volgen. Hoe zien de lessen eruit en wat levert het de leerlingen op?

Compleet beeld van de leerling

In dit praktijkvoorbeeld laten teamleider Nick en mentor Anouk van het Einstein Lyceum in Hoogvliet zien hoe de voortgang van leerlingen effectiever in kaart kan worden gebracht, leerlingbesprekingen rijker gemaakt kunnen worden én de leerling daarbij aan zet is.

De leerling actief: driehoeksgesprekken en inspraak bij de overgang

In dit schoolportret vertellen conrector Nancy en teamcoördinator Hanneke van het Dominicus College in Nijmegen over driehoeksgesprekken met en door leerlingen. Meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en minder op cijfers alleen. Inmiddels wordt het principe ook toegepast bij overgangsvergaderingen.

Doorstromen of niet: de leerling beslist

In dit schoolportret laten leraar en leerlingcoördinator Anne-Marie en schoolleider Clemy van Het Rhedens in Rozendaal zien hoe de bevorderingsvergadering een adviesvergadering is geworden, waarbij alle leerlingen een advies krijgen van hun mentor en leerlingen zelf onderbouwd en in dialoog beslissen of ze het advies volgen.

Met herfstsignalering een soepele overgang voor alle leerlingen

In dit praktijkvoorbeeld vertellen Anneke en Paul van het Connect College in Echt zien hoe de overgang van po naar vo verbeterd kan worden door middel van het programma ‘Herfstsignalering’. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra begeleiding bij de overstap.