Handreiking kansrijke doorstroom na de brugklas

28 februari 2023

Een plaatsing in het vo die recht doet aan de talenten, ontwikkeling en capaciteiten van de leerling. Daar doet elke leraar, coördinator, mentor, team- en schoolleider alles aan. Toch zijn er zorgen over doorstroom van leerlingen na de brugklas. Soms levert de samenwerking met po of met ouders vragen op. Rond deze en andere thema’s vind je in de handreiking meer informatie, onderzoek, voorbeelden van andere scholen en tips.

In het rechtermenu kun je de volledige handreiking downloaden, hieronder per thema en hoofdstuk.

Klik op de afbeelding om het gewenste hoofdstuk te downloaden
hfst1

Uitgangspunt: kansen bieden belangrijk

  • Kansen bieden
  • Verwachtingen en achtergrondkenmerken
hfst2

Een compleet beeld van de leerling

  • Heterogene en verlengde brugklassen
  • Informatie verzamelen over het leren
  • Post-brugperiode-advies
hfst3

Kansen centraal in visie en besluitvorming

  • Overgangs- en bevorderingsbeleid
  • Stem van de leerling
hfst4

Aandachtspunten bij besluitvorming

  • Besluitvormingsprocessen
  • Voorbereiding op besluitvorming