Geen verrassingen in groep 8: informatiebronnen bij het schooladvies

12 oktober 2020

Leerlingen kunnen over het algemeen goed inschatten wat ze kunnen en wat ze nog niet kunnen’, leerkracht Ummer Clumme in Klimmen

Waarop is het schooladvies gebaseerd? Welke informatiebronnen kunnen daarbij een rol spelen? De ontwikkeling van leerlingen in kaart, vanuit het perspectief van de leerkracht én de leerling zelf: hoe pak je dat aan?

Informatiebronnen bij het kindgesprek

Juf Maartje deelt aan haar leerlingen van groep 8 een formulier uit dat de kinderen inmiddels kennen. Er staan stellingen op als ‘Ik vraag om hulp’, ‘Ik wil graag nieuwe dingen leren’, ‘Ik kan me goed concentreren’ en ‘Ik maak mijn huiswerk in orde’. De leerlingen vullen in in hoeverre ze het eens zijn met deze stellingen. Ook de leerkracht evalueert de leerlingen aan de hand van de zachte kindkenmerken. Deze informatie én de toetsresultaten vult de leerkracht in op een profielkaart.

‘Bij ons op de Ummer Clumme in Klimmen werken we vanaf groep 6 met profielkaarten en kindformulieren’, vertelt Maartje Daamen. ‘Tijdens het kindgesprek leggen we de formulieren naast elkaar en bespreken we wat opvalt. Meestal komt het aardig overeen en schat de leerling goed in waar hij staat. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we met elkaar in gesprek. Zo wordt hij zich bewust van zijn eigen gedrag en krijgen we samen concreet waaraan hij nog kan werken.’

De profielkaart en kindformulieren gaan vanaf groep 6 elk jaar mee met de leerling. Hiermee krijg je een mooi overzicht van de ontwikkeling van de leerling in de loop van de jaren, waarbij het perspectief van de leerling én verschillende leerkrachten zichtbaar is. De inzichten, profielkaarten kindformulieren vormen ook een rijke bron aan informatie voor oudergesprekken.

Informatiebronnen bij het oudergesprek

Bij het bepalen van het schooladvies maken scholen veelal gebruik van deze informatiebronnen:

  • resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen en groep 8;
  • het zorgdossier van de leerling;
  • gedragskenmerken en sociaal-emotionele vaardigheden;
  • werkhouding en motivatie;
  • resultaten op methodegebonden toetsen;
  • resultaat capaciteiten- of intelligentieonderzoek;
  • thuissituatie van de leerling.

‘Tijdens het oudergesprek in groep 8 heeft de leerling de leiding in het gesprek’, vertelt Maartje. ‘Dit bereiden we natuurlijk samen goed voor. Dat doen we tijdens een kindgesprek. Dan vullen we het kindgesprekformulier in. Aan de hand van dat formulier vertelt de leerling wat al goed gaat, wat hij nog lastig vindt en waaraan hij wil gaan werken de komende periode.’

De leerkracht pakt vervolgens de ingevulde profielkaart erbij en bespreekt met leerling en ouders de toetsresultaten en zachte kindkenmerken. De gegevens op de profielkaart bieden een helder overzicht van de ontwikkeling van de leerling vanaf groep 6.

‘Doordat de profielkaart vanaf groep 6 besproken wordt met de ouders, komt het zelden voor dat ze verrast zijn door het definitief advies in groep 8.’