Van tussenjaar tot staartdeling: over een optimale samenwerking met het vo

12 oktober 2020

In het kader van kansen bieden hebben we veel aandacht voor leerstrategieën, zelfstandig werken en het vergroten van taalvaardigheid’, leerkracht ’t Prisma in Doetinchem

Samenwerking met voortgezet onderwijs

Een soepele overgang van po naar vo biedt kansen voor leerlingen en is daarmee in het belang van het kind. Hoe kun je de samenwerking tussen po en vo versterken? Op ’t Prisma in Doetinchem is er nauwe afstemming met de vo-scholen in de omgeving. Niet alleen als het gaat om de adviesprocedures en overdracht van leerlingen. Maar juist ook als het gaat om het aanbod. Het taal- en rekenonderwijs wordt gegeven aan de hand van de referentieniveaus. Op die manier is er een goede doorlopende leerlijn po-vo op de kernvakken.

Hoe stemmen jullie dat aanbod af?

Esther, leerkracht op ’t Prisma vertelt: ‘We plannen overleg met de vo-scholen om te evalueren in hoeverre het aanbod van onze basisschool aansluit op het vo. Soms kan dat beter. Zo boden we eerst alleen leerlingen die meer uitdaging nodig hadden de keuze om naast Engels ook Duits of Frans te leren. Maar in het vo bleken met name de leerlingen op het vmbo met Duits moeite te hebben. We bieden daarom alle leerlingen de keuze voor Duits en Frans aan. Juist omdat de kinderen die later op het mbo terecht komen en in de regio gaan werken, Duits geregeld nodig hebben. Ook het aanbod is aangepast, omdat leerlingen vooral moeite hadden met spreekdurf in een vreemde taal. Daarom zetten we vooral in op mondelinge taalvaardigheid en het vergroten van de woordenschat. Ook bij rekenen hebben we aanpassingen gedaan: we hebben de manier waarop het vo leerlingen staartdelingen laat oplossen overgenomen, zodat leerlingen het op eenzelfde manier aanleren en automatiseren.’

Biedt dat voor alle leerlingen een oplossing?

Lilian, schoolleider, geeft aan van niet. Dat is waarom de school ook plannen heeft voor een tienercollege, in samenwerking met de vo-scholen. Al jarenlang is er na groep 8 een tussenjaar voor leerlingen. ‘De reden voor het tussenjaar was de grote instroom van leerlingen die kort op onze school zitten en die we voor een goed vervolg in vo dus een extra jaar aanbieden. We besteden in dat tussenjaar veel aandacht aan leerstrategieën, zelfstandig werken en het vergroten van de taalvaardigheid. Maar ook veel aan het werken aan vertrouwen in jezelf, het omgaan met een groep en het maken van vrienden. Dat laatste is met name belangrijk voor leerlingen die vanuit speciaal onderwijs naar regulier vo gaan.’