Talk, talk, talk: over de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij de schooladviesprocedure

12 oktober 2020

Niet alleen maar praten over leerlingen, maar juist ook mét leerlingen is ons uitgangspunt, vanaf groep 1’, leerkracht J. H. Snijdersschool in Rijswijk

Van kind-ouder- en adviesgesprekken tot schoolbezoeken en informatieavonden: leerlingen én ouders spelen een belangrijke rol in en bij de schooladviesprocedure en de overgang van po naar vo. Welke rol krijgen zij in dit proces? Hoe zorg je als school voor een optimale samenwerking?

De leerling vertelt, de leerkracht vult aan

Bij ons op school zijn leerlingen vanaf groep 5 aanwezig bij oudergesprekken’, vertelt José, directeur van basisschool Ummer Clumme in Klimmen. ‘Vanaf groep 7 krijgen ze een steeds actievere rol in het gesprek. En in groep 8 heeft de leerling de leiding tijdens het oudergesprek. Dit bereiden we natuurlijk goed voor. De leerkracht en leerlingen hebben eerst een kindgesprek en vullen dan samen het kindgesprekformulier in. Aan de hand van dat formulier vertelt de leerling wat al goed gaat, wat hij nog lastig vindt en waaraan hij wil gaan werken de komende periode. De leerkracht vult aan en geeft het definitief advies.’

Adviesgesprekken met ouders én leerlingen

‘We merken dat het fijn is als leerlingen bij de adviesgesprekken met ouders zijn’, vertelt Wilfred, leerkracht groep 8 van de Petrusschool in Rijswijk. ‘We gaan dit ook doorvoeren naar de rapportgesprekken. Dan kan de leerling met de leerkracht erbij zelf vertellen wat goed gaat, wat uitdagingen zijn en waar hij aan wil werken. Zo wordt het gewoon dat leerlingen actief betrokken zijn bij gesprekken en niet pas bij het adviesgesprek. En als ouders daarnaast een apart gesprek willen, is dat altijd mogelijk.’

Twee vliegen in één klap: oud-leerlingen vertellen over het vo

Wie kan er beter vertellen over de middelbare school dan leerlingen zelf? Op het Ummer Clumme komen in groep 7 oud-leerlingen vertellen over hun ervaringen. ‘We hebben het met de leerlingen over het vo en welke scholen en niveaus er zijn. Leerlingen maken dan ook zelf een inschatting van het niveau waarop ze in het vo onderwijs zouden kunnen volgen. We leggen daarbij uit wat de niveaus inhouden en nodigen ook vo-leerlingen uit. Ze komen in de klas vertellen’, vertelt groep-8-leerkracht Maartje. ‘De begeleider die met de leerlingen meekomt, geeft ook meteen aanvullende informatie over de vo-school. Twee vliegen in één klap dus. We willen in de toekomst ook mentoren uit het vo uitnodigen om een les te komen geven.’

Schoolbezoeken en informatieavonden

Op de J.H. Snijderschool in Rijswijk zijn er informatieavonden, waar ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen uit groep 6, 7 en 8 welkom zijn. ‘We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen ruim de tijd hebben om zich samen te oriënteren op het vo’, vertelt Jill, leerkracht groep 7/8. Ook op Ummer Clumme organiseren ze informatieavonden. José: ‘We nodigen docenten van vo-scholen uit om te komen vertellen over hun school. Ouders vinden dit prettig. Ze hebben vaak vragen over de verschillende niveaus bijvoorbeeld. Die vragen kunnen de docenten toch beter beantwoorden en toelichten dan wij.’