Handreiking schooladvisering po-vo

23 november 2023

Een schooladvies dat recht doet aan de talenten, ontwikkeling en capaciteiten van de leerling. Daar doet elke leerkracht, IB’er en schoolleider alles aan. Toch zijn er zorgen over eerlijke kansen voor leerlingen bij het schooladvies én soms is de wet- en regelgeving niet voor iedereen duidelijk. Soms levert de samenwerking met vo of met ouders vragen op. Rond deze en andere thema’s vind je in de handreiking meer informatie, onderzoek, voorbeelden van andere scholen en tips.

In het rechtermenu kun je de volledige handreiking downloaden, hieronder per thema/hoofdstuk.

Klik op de afbeelding om het gewenste hoofdstuk te downloaden
hoofdstuk 1

Wet- en regelgeving

 • Het schooladvies
 • De doorstroomtoets
 • Toelating tot vo
 • Beoordeling leerresultaten door de Onderwijsinspectie
hoofdstuk 2

De overgang van po naar vo

 • Van schooladvies naar schoolklimaat
 • Van schoolklimaat naar schooladvies(procedure)
hoofdstuk 3

De rol van verwachtingen

 • Pygmalion-effect: de invloed van verwachtingen
 • Opleidingsniveau en stedelijkheid
 • Passende verwachtingen
hoofdstuk 4

Informatiebronnen bij het schooladvies

 • Informatiebronnen
 • De weging van kenmerken
hoofdstuk 5

Inhoudelijke overwegingen

 • Leerresultaten
 • Zachte leerlingkenmerken
 • Huidige situatie vs potentie van de leerling
hoofdstuk 6

Heroverwegen schooladvies

 • Uitgangspunt bijstellen schooladvies
 • Adviezen voor de heroverweging schooladvies
hoofdstuk 7

De betrokkenheid van leerlingen

 • Kindgesprekken
 • Leerlingen voorbereiden op vo
hoofdstuk 8

De betrokkenheid van ouders

 • Het beste voor het kind
 • Ouders meenemen in het proces
hoofdstuk 9

Samenwerking met vo

 • Uitdagingen
 • Samenwerking bevorderen
 • De keuze voor de vo-school