Handreiking schooladvisering po-vo

7 december 2021

Een schooladvies dat recht doet aan de talenten, ontwikkeling en capaciteiten van de leerling. Daar doet elke leerkracht, IB’er en schoolleider alles aan. Toch zijn er zorgen over eerlijke kansen voor leerlingen bij het schooladvies én soms is de wet- en regelgeving niet voor iedereen duidelijk. Soms levert de samenwerking met vo of met ouders vragen op. Rond deze en andere thema’s vind je in de handreiking meer informatie, onderzoek, voorbeelden van andere scholen en tips.

In het rechtermenu kun je de volledige handreiking downloaden, hieronder per thema/hoofdstuk.

Klik op de afbeelding om het gewenste hoofdstuk te downloaden
hfst1

Wet- en regelgeving

 • Het schooladvies
 • De eindtoets
 • Toelating tot vo
 • Beoordeling leerresultaten door de Onderwijsinspectie
hfst2

De overgang van po naar vo

 • Van schooladvies naar schoolklimaat
 • Van schoolklimaat naar schooladvies
hfst3

De rol van verwachtingen

 • Pygmalion-effect: de invloed van verwachtingen
 • Opleidingsniveau en stedelijkheid
 • Passende verwachtingen
hfst4

Informatiebronnen bij het schooladvies

 • Informatiebronnen
 • De weging van kenmerken
hfst5

Inhoudelijke overwegingen

 • Leerresultaten
 • Zachte leerlingkenmerken
 • Huidige situatie vs potentie van de leerling
hfst6

De betrokkenheid van leerlingen

 • Kindgesprekken
 • Leerlingen voorbereiden op vo
hfst7

De betrokkenheid van ouders

 • Het beste voor het kind
 • Ouders meenemen in het proces
hfst8

Samenwerking met vo

 • Uitdagingen
 • Samenwerking bevorderen
 • De keuze voor de vo-school