Handreiking schooladvisering

16 september 2021

Een schooladvies passend bij de kwaliteiten en ontwikkeling van het kind. Dat willen we voor elke leerling én dat geven we samen vorm’, leerkracht groep 7/8.

Hoe kom je tot een schooladvies dat rechtdoet aan capaciteiten, talenten en ontwikkeling van een leerling? Hoe maak je samen die brede ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk? Welke informatiebronnen gebruik je bij het bepalen van een passend schooladvies? Hoe betrek je leerlingen, ouders en voortgezet onderwijs?

Op deze themapagina vind je de handreiking schooladvisering. Actuele inzichten uit wetenschap en praktijk komen hierin samen en vormen een praktisch document voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders.
Ook vind je er inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de handreiking.
Bij ‘meer weten’ vind je nog meer links naar websites en publicaties die gaan over het vormgeven van het schooladvies en een soepele overgang van po naar vo.

We kunnen veel van elkaar leren. De handreiking, de praktijkvoorbeelden en de aanvullende informatie zullen helpen om samen in gesprek te gaan over dit belangrijke thema.

contactpersoon

69