Handreiking schooladvisering

12 januari 2022

De overstap van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) is een belangrijke stap in de schoolloopbaan van leerlingen. Collega’s in po en vo hebben daarom een belangrijke rol in schooladvisering aan en plaatsing van leerlingen. Op deze themapagina vind je twee handreikingen die je helpen bij het vormgeven van het schooladvies en bij kansrijke doorstroom in het vo, passend bij de capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen.

Handreiking schooladvisering

Hoe kom je tot een schooladvies dat recht doet aan capaciteiten, talenten en ontwikkeling van een leerling? Hoe maak je samen die brede ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk? Welke informatiebronnen gebruik je bij het bepalen van een passend schooladvies? Hoe betrek je leerlingen, ouders en voortgezet onderwijs?

In de handreiking schooladvisering komen actuele inzichten uit wetenschap en praktijk samen. Het is een praktisch document voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders.

Handreiking kansrijke doorstroom na de brugklas

In deze handreiking komen wetenschappelijke inzichten, praktijkvoorbeelden en tips samen die helpen bij het vormen van een integraal beeld van leerlingen. Door leerlingen in de eerste jaren van het vo goed te monitoren en herijkingsmomenten in te bouwen, kun je als school bepalen of leerlingen op een passend niveau zitten, of dat doorstroom naar een ander niveau wenselijk is.

Verder lezen

Bij ‘Inspirerende praktijken’ vind je inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de handreiking.
Bij ‘meer weten’ vind je nog meer links naar websites en publicaties die gaan over het vormgeven van het schooladvies en een soepele overgang van po naar vo.

Door leerlingen te plaatsen op het niveau dat bij hen past, dragen we bij aan kansengelijkheid.