Eerlijke kansen: de invloed van verwachtingen

9 augustus 2021

Ik vind het belangrijk dat ik me als leerkracht bewust ben van de verwachtingen die ik heb van mijn leerlingen’, leerkracht De Brink in Amsterdam

Welke verwachtingen heb ik van elk mijn leerlingen? Hoe zijn die verwachtingen van invloed op mijn onderwijsaanbod? En hoe kunnen wij als school ons bewust worden van die verwachtingen en die invloed?

Regelmatig kindgesprekken voeren

Terwijl de leerlingen in stilte aan hun weektaak werken, voert juf Esther kindgesprekken.

‘We doen dat elke vijf weken, dus de kinderen zijn dat inmiddels gewend. Ik bespreek dan met de leerling hoe het gaat, aan welke doelen hij gewerkt heeft en hoe dat is gegaan. We spreken nieuwe doelen af en ik vraag wat hij nodig heeft om die doelen te bereiken.’

Op ‘t Prisma in Doetinchem, waar juf Esther werkt, voeren ze niet alleen kindgesprekken, maar ook ouder-kindgesprekken en ambitiegesprekken. De ambitiegesprekken voeren de leerkrachten teambreed drie keer per jaar met elkaar. ‘De leerkracht vertelt over de verwachtingen en gestelde ambities voor de leerling, in elk geval wat betreft taal en rekenen. Leerkrachten die de leerling eerder hebben gehad, horen hoe het met de leerling gaat. Ze kunnen vragen stellen en hun ervaringen delen. We gaan na of het aanbod en de instructie passen bij de gestelde ambities, of dat misschien de ambitie moet worden bijgesteld.’

Leerkrachten bewust maken

‘Ik vind het belangrijk dat ik me als leerkracht bewust ben van de verwachtingen die ik heb van mijn leerlingen”, vertelt Minggus van basisschool De Brink in Amsterdam. “Het is goed om daar regelmatig bij stil te staan.’

Het hebben van hoge verwachtingen vanaf het moment dat leerlingen op de basisschool komen, draagt eraan bij dat leerlingen méér en beter leren. Het is goed om van alle leerlingen in principe dezelfde hoge basisverwachtingen hebben.

‘Komend schooljaar ga ik dan ook samen met een collega van een andere school workshops geven over leerkrachtverwachtingen en kansengelijkheid. Deze organiseren we binnen de stichting en willen we elk jaar aanbieden. De handreiking biedt een schat aan informatie en kunnen we voor de workshops goed gebruiken.’